Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 30/BC-BCĐ
Ngày ký: 10/03/2016
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
Lĩnh vực: Gia đình
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Báo cáo

Phụ lục


Các văn bản khác
Kế hoạch triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2018
Trở về trang trước