Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 945/QĐ-UBND
Ngày ký: 01 00:00:00.0/04/2016
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Lao động Xã hội
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Quyết định

Phần I

Phần II

Thủ tục 2-3

Thủ tục 4

Thủ tục 6


Các văn bản khác
Kế hoạch thực hiện "tháng hành động vì người cao tuổi " tỉnh Quảng Bình năm 2019
Kế hoạch Giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi và người khuyết tật
Quyết định Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh
Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ
Báo cáo tổng kết 10 năm (2007 - 2016) thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước