Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 420/KH-UBND
Ngày ký: 01/04/2016
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh QB
Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Kế hoạch


Các văn bản khác
Quyết định về việc ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021- 2025
Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Quảng Bình năm 2021
Công văn về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường họ
Kế hoạch Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩmtrong dịp Tết Trung thu năm 2020
Báo cáo Kết quả hoạt động an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Trở về trang trước