Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 636/UBND-VX
Ngày ký: 06 00:00:00.0/05/2016
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Công văn về việc tăng cường tổ chức vận động đóng góp, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh năm 2016
Lĩnh vực: Lao động Xã hội
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Kế hoạch thực hiện "tháng hành động vì người cao tuổi " tỉnh Quảng Bình năm 2019
Kế hoạch Giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi và người khuyết tật
Quyết định Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh
Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ
Báo cáo tổng kết 10 năm (2007 - 2016) thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước