Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 866/VPUBND-KTN
Ngày ký: 10/05/2016
Người ký: Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Quyết định Ban hành Chương trình phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Quảng Bình năm 2020
Báo cáo Tình hình thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giai đoạn 2013 - 2020
Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh QB giai đoạn 2020-2030
Trở về trang trước