Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 949/UBND-NC
Ngày ký: 20 00:00:00.0/06/2016
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Công văn về việc thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện
Lĩnh vực: Dân tộc - Tôn giáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác tổ chức, hoạt động và phát triển hệ thống trường phố thông dân tộc nội trú vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III năm 2019
Báo cáo đề xuất nhu cầu vốn thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát triển dân tộc Chứt theo hướng bình đẳng, đồng đều giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 – 2030”
Kế hoạch Thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2025" tỉnh QB
Báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước