Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1736/UBND-VX
Ngày ký: 18/10/2016
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Công văn về việc triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Kế hoạch Truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiếm y tế và kỷ niệm ngày Bảo hiếm y tế Việt Nam 01/07/2020
Công văn về việc thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi
Công văn về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
Công văn về việc tăng cường chấn chỉnh, quản lý, sử dụng Quỹ KCB BHYT trong 6 tháng cuối năm 2019
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước