Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2/SY-UBND
Ngày ký: 30/03/2017
Người ký: Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung: Sao y Nghị định Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Lĩnh vực: PC Lụt bão
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại: Văn bản khác
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Sao y


Các văn bản khác
Thông tư số 18/2020/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Kết luận Thanh tra Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, duy tu, quản lý hệ thống điện chiếu sáng, quảng bá môi trường Phong Nha và việc thực hiện Đề án vệ sinh môi trường tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch
Tờ trình về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vón dự án khắc phục khẩn cấp các đoạn sạt lở xung yếu bờ sông, bờ biển trên địa bàn huyện Bố Trạch
Trở về trang trước