Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 39/2018/NQ-HĐND
Ngày ký: 13/07/2018
Người ký: Hoàng Đăng Quang
Trích yếu nội dung: Nghị quyết đặt tên đường trên các địa bàn: Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (lần 2), thành phố Đồng Hới (lần 7), thị xã Ba Đồn (lần 2)
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Phân loại: Nghị quyết
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Nghị quyết

Phụ lục


Các văn bản khác
Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước