Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 39/NQ-HĐND
Ngày ký: 13/07/2018
Người ký: Hoàng Đăng Quang
Trích yếu nội dung: Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Phân loại: Nghị quyết
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Nghị quyết


Các văn bản khác
Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước