Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 09/CT-UBND
Ngày ký: 20 00:00:00.0/08/2018
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Lĩnh vực: PC Lụt bão
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Chỉ thị
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Chỉ thị


Các văn bản khác
Chỉ thị về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
Chỉ thị về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020
Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thành Thắng thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thành Thắng tại Km 1044+800 (phải tuyến) đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy
Chỉ thị tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước