Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1926/UBND-THCB
Ngày ký: 13/11/2018
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Công văn về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí
Lĩnh vực: Công báo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Quyết định về việc bổ sung đối tượng cấp phát miễn phí Công báo tỉnh
Trở về trang trước