Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1945/UBND-TH
Ngày ký: 14/11/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc tăng cường chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế
Lĩnh vực: Thuế
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Công văn


Các văn bản khác
Công văn về việc tăng cường thu nợ đọng thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản và thuê đất
Trở về trang trước