Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 01/CT-UBND
Ngày ký: 14/01/2019
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Chỉ thị
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Chỉ thị


Các văn bản khác
Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Chỉ thị về việc quyết liệt, thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid – 19
Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai thi hành luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật
Trở về trang trước