Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 237/KH-UBND
Ngày ký: 28 00:00:00.0/02/2019
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc năm 2019
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Kế hoạch


Các văn bản khác
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, xóa tên tàu cá trong danh sách đăng ký tham gia khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh phạm vi, địa điểm thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020
Công văn về việc tăng cường xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường và chấn chỉnh công tác tổng hợp, báo cáo số liệu dịch bệnh
Quyết định Ban hành Quy định định mức hỗ trợ người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và lực lượng tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung, xóa tên tàu cá trong danh sách đăng ký tham gia khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa
Trở về trang trước