Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2013/QĐ-UBND
Ngày ký: 29 00:00:00.0/07/2014
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc bổ sung đối tượng cấp phát miễn phí Công báo tỉnh
Lĩnh vực: Công báo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Quyết định


Các văn bản khác
Trở về trang trước