Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 914 /KH-VPUBND
Ngày ký: 22 00:00:00.0/03/2019
Người ký: Hoàng Thị Nga
Trích yếu nội dung: Kế hoạch Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Kế hoạch


Các văn bản khác
Công văn về việc góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp TT trên Cổng TTĐT tỉnh
Công văn về việc góp ý Dự thảo Quy chế xây dựng và hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh
Trở về trang trước