Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 45 /KH - BCT
Ngày ký: 29 00:00:00.0/03/2019
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Kế hoạch Giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi và người khuyết tật
Lĩnh vực: Lao động Xã hội
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Kế hoạch


Các văn bản khác
Kế hoạch thực hiện "tháng hành động vì người cao tuổi " tỉnh Quảng Bình năm 2019
Trở về trang trước