Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2005/BC-VPUBND
Ngày ký: 07 00:00:00.0/06/2019
Người ký: Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Giao các sở, ngành, địa phương trong tháng 5/2019 và 5 tháng đầu năm 2019 (Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2019)
Lĩnh vực: Tổng hợp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Báo cáo 

Đính kèm

Đính kèm

Đính kèm

Đính kèm

 


Các văn bản khác
Thông báo về phân công trực giải quyết công việc trong các ngày nghỉ cuối tuần của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021
Công văn về việc tham mưu xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp
Công văn về việc triển khai thực hiện Công điện số 724/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định Ban hành Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”
Trở về trang trước