Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 177/BC-UBND
Ngày ký: 12 00:00:00.0/08/2019
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Báo cáo đề xuất nhu cầu vốn thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát triển dân tộc Chứt theo hướng bình đẳng, đồng đều giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 – 2030”
Lĩnh vực: Dân tộc - Tôn giáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Báo cáo


Các văn bản khác
Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác tổ chức, hoạt động và phát triển hệ thống trường phố thông dân tộc nội trú vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III năm 2019
Trở về trang trước