Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 177/BC-UBND
Ngày ký: 12/08/2019
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Báo cáo đề xuất nhu cầu vốn thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát triển dân tộc Chứt theo hướng bình đẳng, đồng đều giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 – 2030”
Lĩnh vực: Dân tộc - Tôn giáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Báo cáo


Các văn bản khác
Báo cáo Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019.
Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tỉnh Quảng Bình
Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg, 2086/QĐ-TTg, chương trình 135 năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo Tổng kết chương trình 136 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025
Báo cáo phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025
Trở về trang trước