Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 114/BCĐ
Ngày ký: 16 00:00:00.0/08/2019
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Kế hoạch Triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019
Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Kế hoạch


Các văn bản khác
Trở về trang trước