Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 11/CT-UBND
Ngày ký: 26 00:00:00.0/08/2019
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020
Lĩnh vực: Lao động dạy nghề
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Chỉ thị
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chỉ thị


Các văn bản khác
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước