Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 11/CT-UBND
Ngày ký: 26/08/2019
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020
Lĩnh vực: Lao động dạy nghề
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Chỉ thị
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chỉ thị


Các văn bản khác
Chỉ thị tăng cường phòng, chống dịch Covid – 19
Chỉ thị Về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021
Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh QB
Trở về trang trước