Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 12/CT-UBND
Ngày ký: 03 00:00:00.0/09/2019
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Chỉ thị về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Lĩnh vực: Tổng hợp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Chỉ thị
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chỉ thị 


Các văn bản khác
Chỉ thị về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
Trở về trang trước