Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3351/QĐ-UBND
Ngày ký: 04 00:00:00.0/09/2019
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc điều chỉnh toạ độ khu vực mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 7, xã Trung Trạch và xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch đã được phê duyệt tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định 


Các văn bản khác
Quyết định Phê duyệt bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2019
Thông báo kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2019
Quyết định về việc Thành lập Ban điều hành Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025” tỉnh Quảng Bình
Công văn về việc đề nghị thẩm định nhu cầu kinh phí thực hiện dự án “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản” tỉnh Quảng Bình
Công văn về việc thực hiện Kết luận của Phó TTCP Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ giai đoạn 2010-2020
Trở về trang trước