Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1450/UBND-NC
Ngày ký: 05 00:00:00.0/09/2019
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2019 và xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020
Lĩnh vực: Tổng hợp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công điện
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn 


Các văn bản khác
Công điện về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
Trở về trang trước