Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 9/CĐ-UBND
Ngày ký: 06 00:00:00.0/09/2019
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Công điện về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
Lĩnh vực: Tổng hợp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công điện
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công điện


Các văn bản khác
Trở về trang trước