Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3427/QĐ-UBND
Ngày ký: 09 00:00:00.0/09/2019
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc Điều chỉnh Dự toán kinh phí tại Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt mô hình thí điểm “Hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới” năm 2019
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Công văn về việc xin ý kiến Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1)
Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình
Công văn về việc xin ý kiến Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C quy mô nhỏ hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng hợp tác xã sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Quảng Lưu để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở mới tại thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch
Trở về trang trước