Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3565/QĐ-UBND
Ngày ký: 20 00:00:00.0/09/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Lĩnh vực: Tài Chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định 


Các văn bản khác
Chỉ thị về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
Trở về trang trước