Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1579/UBND
Ngày ký: 25 00:00:00.0/09/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4
Lĩnh vực: Công nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn 


Các văn bản khác
Công văn về việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các dự án thuê đất, dự án nhà ở thương mại, đô thị mới, phát triển quỹ đất, khu dân cư, du lịch, nghỉ dưỡng
Công văn về việc phương án xử lý toàn bộ lượng rác tồn đọng trong khuôn viên Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất Biogas và phân bón khoáng hữu cơ trong thời gian Nhà máy tạm dừng hoạt động.
Công văn về việc xin ý kiến về dự thảo Quyết định bãi bỏ QĐ số 24/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng.
Công văn về việc tham mưu đăng ký Chương trình làm việc với Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020 và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020.
Công văn về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép
Trở về trang trước