Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3575/VPUBND
Ngày ký: 01/10/2019
Người ký: Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân
Lĩnh vực: Tổng hợp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Công văn về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020
Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020
Công văn về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.
Công văn về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ
Trở về trang trước