Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3575/VPUBND
Ngày ký: 01 00:00:00.0/10/2019
Người ký: Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân
Lĩnh vực: Tổng hợp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Công văn về việc phối hợp xây dựng Cổng DVC quốc gia theo yêu cầu tại Công văn số 9329/VPCP-KSTT của VPCP
Công văn về việc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh dự họp Quốc hội
Công văn về việc xin ý kiến về dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”
Công văn về việc chấn chỉnh công tác nộp báo cáo quyết toán hàng năm
Công văn về việc phương án xử lý toàn bộ lượng rác tồn đọng trong khuôn viên Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất Biogas và phân bón khoáng hữu cơ trong thời gian Nhà máy tạm dừng hoạt động.
Trở về trang trước