Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3793/QĐ-UBND
Ngày ký: 07 00:00:00.0/10/2019
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Vạn Trạch quản lý để đấu giá đất ở xen cư tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định 


Các văn bản khác
Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Ninh tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh
Quyết định về việc phân bổ hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai năm 2019
Quyết định về việc bổ sung thành viên và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc Cho phép Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản
Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước