Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3793/QĐ-UBND
Ngày ký: 07/10/2019
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Vạn Trạch quản lý để đấu giá đất ở xen cư tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định 


Các văn bản khác
Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBNDxã Trường Sơn quản lý để thực hiện dự án Phát triển quỹ đất tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh
Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2021 - 2022)
Quyết định Ban hành Chương trình phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025
Trở về trang trước