Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3679/VPUBND-TCD
Ngày ký: 08 00:00:00.0/10/2019
Người ký: Nguyễn Quang Ngọc
Trích yếu nội dung: Thông báo mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10 năm 2019 (thứ 3, ngày 15/10)
Lĩnh vực: Tiếp dân
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Thông báo


Các văn bản khác
Công văn về việc thông báo lịch học của học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian phòng, chống Covid - 19
Công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh trong năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội Quý I, nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2020.
Công văn về việc thực hiện công tác cách ly đối với người về từ Hàn Quốc
Công văn về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép.
Trở về trang trước