Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 222BC-UBND
Ngày ký: 08 00:00:00.0/10/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược và kế hoạch Quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Báo cáo


Các văn bản khác
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 4699/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại Hiệp Hợp thuê đất tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ
Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Bình.
Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Thịnh Vượng chuyển hình thức thuê đất tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới
Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Cường chuyển hình thức thuê đất tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới
Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh một số công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố
Trở về trang trước