Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3705/VPUBND-KT
Ngày ký: 09/10/2019
Người ký: Lê Vĩnh Thế
Trích yếu nội dung: Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định Quy định về phân cấp quản lý, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và quy trình lập kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Tổng hợp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân sách, Quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc cho Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại số 02 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới
Quyết định về việcc điều chỉnh một số nội dung trong Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2020 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước