Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1659/UBND-TNMT
Ngày ký: 09/10/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn 


Các văn bản khác
Công văn về việc tập trung khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, chủ động phòng, chống thiên tai
Công văn về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã.
Công văn về việc xin ý kiến hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2021
Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn về việc triển khai công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid - 19
Trở về trang trước