Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1659/UBND-TNMT
Ngày ký: 09/10/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn 


Các văn bản khác
Công văn về việc thực hiện Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19
Công văn về việc thực hiện nghiêm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 và kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau khi CPH DNNN giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh
Công văn về việc cập nhật, rà soát tình hình kinh tế - xã hội của địa phương năm 2020.
Công văn về việc thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Trở về trang trước