Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1659/UBND-TNMT
Ngày ký: 09/10/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn 


Các văn bản khác
Công văn về việc kiểm tra, đánh giá việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và đăng ký nhu cầu cấp mới giai đoạn 2021-2025
Công văn về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha)
Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng khẩn cấp vắc xin Viêm da nổi cục trên trâu bò
Công văn về việc triển khai xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh
Công văn thực hiện các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Quyết định số 406/QĐ-TTg
Trở về trang trước