Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1659/UBND-TNMT
Ngày ký: 09/10/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn 


Các văn bản khác
Công văn về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình
Công văn về việc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép
Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ cải cách TTHC theo kết quả giám sát của UBMTTQVN tỉnh
Công văn về việc thực hiện Công văn số 700/TTg-CN ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Báo cáo của Ủy ban QPAN của Quốc hội về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020
Trở về trang trước