Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1659/UBND-TNMT
Ngày ký: 09/10/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn 


Các văn bản khác
Công văn về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 315/TB-VPCP ngày 03/9/2020 của Văn phòng Chính phủ.
Công văn về việc Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2020 và xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021
Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, giai đoạn 2021-2025
Công văn về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
Trở về trang trước