Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1659/UBND-TNMT
Ngày ký: 09/10/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn 


Các văn bản khác
Công văn về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau dịp Tết Nguyên đán
Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Công văn về việc thực hiện Bộ Tiêu chí quốcgia về y tế xã
Công văn về việc hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trươngđầu tư dự án cải thiện thu nhập bền vững vànâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộngđồng nông thôn hoà bình tỉnh Quảng Bình sửdụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủHàn Quốc
Trở về trang trước