Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1659/UBND-TNMT
Ngày ký: 09/10/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn 


Các văn bản khác
Công văn về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập
Công văn về việc nâng cao chất lượng khám tuyểnnghĩa vụ Quân sự, Công an nhân dân
Công văn về việc triển khai thực hiện nội dung Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Công văn về việc xin ý kiến về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất triên địa bàn tỉnh
Trở về trang trước