Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 5150/QĐ-UBND
Ngày ký: 31/12/2019
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Báo cáo Kết quả xử lý đơn theo Công văn số 9840/VPCP-V.I ngày 05/6/2019 của VP UBND tỉnh
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị thành phố Đồng Hới phục vụ đón năm mới 2020 và Tết Nguyên Đán
Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước