Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 266/UBND
Ngày ký: 28 00:00:00.0/02/2020
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Công văn về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh QB lần thứ XV năm 2020
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Thông báo phân Cụm thi đua, Khối thi đua và cử Trưởng cụm, Phó trưởng cụm, Trưởng khối, Phó trưởng khối năm 2020
Trở về trang trước