Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 753/VPUBND
Ngày ký: 09 00:00:00.0/03/2020
Người ký: Trần Văn Hoài
Trích yếu nội dung: Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh Phụ lục III,IV về phân bổ NSTW hỗ trợ các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020
Lĩnh vực: Tổng hợp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn 


Các văn bản khác
Công văn về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19
Công văn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế
Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn sử dụng khẩu trang cho cộng đồng
Công văn về việc Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng
Công văn về việc kiểm dịch y tế đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới
Trở về trang trước