Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 783/QĐ-UBND
Ngày ký: 18 00:00:00.0/03/2020
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh san lấp mặt bằng và xây dựng Kè Khu vực Nhà liên ngành và Quốc môn Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Công văn về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19
Công văn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế
Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn sử dụng khẩu trang cho cộng đồng
Công văn về việc Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng
Công văn về việc kiểm dịch y tế đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới
Trở về trang trước