Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 816/QĐ-UBND
Ngày ký: 20 00:00:00.0/03/2020
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Khu phức hợp du lịch sinh thái và vui chơi thể thao dưới nước tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch (Đợt 1)
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định 


Các văn bản khác
Công văn về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19
Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn sử dụng khẩu trang cho cộng đồng
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Kế hoạch Triển khai thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Trở về trang trước