Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 965/VPUBND
Ngày ký: 23 00:00:00.0/03/2020
Người ký: Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc tham mưu góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Công văn về việc tạm dừng dịch vụ xổ số và các trò chơi có thưởng
Công văn về việc thực hiện Điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Công văn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế
Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn sử dụng khẩu trang cho cộng đồng
Công văn về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19
Trở về trang trước