Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 823/QĐ-UBND
Ngày ký: 23 00:00:00.0/03/2020
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Công văn về việc thực hiện Điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Công văn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế
Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn sử dụng khẩu trang cho cộng đồng
Công văn về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19
Công văn về việc Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng
Trở về trang trước