Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 435/UBND
Ngày ký: 23/03/2020
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Công văn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Công văn về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai.
Công văn về việc tạm thời ngưng hoạt động một số cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19.
Công văn về việc báo cáo kết quả triển khai Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid - 19
Công văn về việc tăng cường bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc
Công văn về việc chấn chỉnh việc không tham dự các cuộc họp của UBND tỉnh
Trở về trang trước