Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 446/UBND
Ngày ký: 24 00:00:00.0/03/2020
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Công văn về việc đôn đốc kết nối, đồng bộ dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Lĩnh vực: Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn 


Các văn bản khác
Công văn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế
Công văn về việc kiểm dịch y tế đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới
Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn sử dụng khẩu trang cho cộng đồng
Công văn về việc Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng
Công văn về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19
Trở về trang trước