Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 445/UBND
Ngày ký: 24 00:00:00.0/03/2020
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế; chấm dứt việc bố trí viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Công văn về việc tạm dừng dịch vụ xổ số và các trò chơi có thưởng
Công văn về việc triển khai tổ chức giám sát, cách ly các trường hợp về trên địa bàn tỉnh từ Bệnh viện Bạch Mai
Công văn về việc thực hiện Điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” tỉnh Quảng Bình
Công văn về việc kiểm dịch y tế đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới
Trở về trang trước