Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 34/2011/NQ-HĐND
Ngày ký: 02/12/2011
Người ký: Lương Ngọc Bính
Trích yếu nội dung: Nghị quyết Về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Phân loại: Nghị quyết
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung : Nội dung chi tiết xem ở tệp đính kèm!
Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Công văn về việc thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi
Công văn về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
Công văn về việc tăng cường chấn chỉnh, quản lý, sử dụng Quỹ KCB BHYT trong 6 tháng cuối năm 2019
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2020 tỉnh Quảng Bình thành Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước