Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 09/CT-CT
Ngày ký: 30 00:00:00.0/05/2012
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Chỉ thị Về việc đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn mới
Lĩnh vực: Gia đình
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Chỉ thị
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung : Nội dung chi tiết xem ở tệp đính kèm!
Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Kế hoạch triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2018
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
Trở về trang trước