Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2818/QĐ-UBND
Ngày ký: 12/11/2013
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định Về việc cấp phát miễn phí Công báo tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Công báo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung : Nội dung chi tiết xem ở tệp đính kèm!
Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Công văn về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19
Công văn về việc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Công văn về việc báo cáo kết quả tham mưu công tác ban hành và việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Quyết định Ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10
Công văn về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ2021 – 2026
Trở về trang trước