Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2818/QĐ-UBND
Ngày ký: 12 00:00:00.0/11/2013
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định Về việc cấp phát miễn phí Công báo tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Công báo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung : Nội dung chi tiết xem ở tệp đính kèm!
Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Công văn về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí
Công văn về việc tăng cường sử dụng Công báo điện tử Chính phủ
Công văn về việc cung cấp danh sách xã, phường, thị trấn có nhu cầu nhận Công báo in nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
Công văn về việc cung cấp danh sách xã, phường, thị trấn có nhu cầu nhận Công báo in nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017
Quyết định về việc bổ sung đối tượng cấp phát miễn phí Công báo tỉnh
Trở về trang trước